Board logo

標題: 鹦鹉嘴龙化石 [打印本頁]

作者: 辽西化石    時間: 2008-2-25 10:55 PM     標題: 鹦鹉嘴龙化石

最常见的保存形式

附件: dos 436.jpg (2008-2-25 10:55 PM, 54.86 K) / 該附件被下載次數 0
http://www.fossilshk.com/forum/attachment.php?aid=2166
作者: 辽西化石    時間: 2008-2-25 10:55 PM

头,牙齿

附件: dos 448.jpg (2008-2-25 10:55 PM, 57.57 K) / 該附件被下載次數 0
http://www.fossilshk.com/forum/attachment.php?aid=2167
作者: Franco仔    時間: 2008-2-26 12:19 AM

好完整呀!>o<
作者: Isaac    時間: 2008-2-28 01:26 PM

good!!多謝分享!!
作者: 石炭紀化石    時間: 2009-2-14 03:45 AM

完整ㄝ    卸卸提供分享
作者: 刀刀    時間: 2015-3-28 01:48 PM

龙头太棒了
作者: adam    時間: 2015-9-6 01:01 AM

十分不錯呢!保全完整!品相亦很好!
作者: 恐龍獵手    時間: 2016-8-24 10:17 PM

超大超棒
作者: ibmp42800    時間: 2020-4-16 05:02 PM

嘩,好完整, 一般都系連泥石一齊整塊保存的,呢只分離技術好高,沒咩斷裂。
歡迎光臨 化石講場-Fossils Board (http://www.fossilshk.com/forum/) Powered by Discuz! 4.1.0