Board logo

標題: 香港電台 五夜講場 - 真係好科學 2020:恐龍去哪兒鳥 [打印本頁]

作者: fossilshk    時間: 2020-9-6 03:03 AM     標題: 香港電台 五夜講場 - 真係好科學 2020:恐龍去哪兒鳥


我們有份參與[五夜講場 - 真係好科學] 的一集, 大家可重溫

《侏羅紀公園》中登場的恐龍,真的生活在侏羅紀嗎?電影裏面迅猛龍和霸王龍的形象,和歷史出現過的真實恐龍有多脗合?恐龍真的可以上至飛天,下能遁水嗎?現在我們看到的各種鳥類生物,又和一億年前的恐龍有甚麼關係?今集繼續帶來許多珍貴的化石實物和圖片,為大家介紹史上曾出現過的各種恐龍,大談恐龍的輝煌歷史和大滅絕後的命運。

主持:
陳志宏(紐約大學物理學系博士)
馬學綸(香港中文大學微生物學博士)
戴沛權(香港中文大學地球系統科學課程副教授)
嘉賓:
龍德駿(古生物化石工作者)


作者: Devonian    時間: 2020-9-29 02:30 AM

非常非常之精彩! 一早應該講呢個話題啦
作者: oviraptor    時間: 2021-6-21 01:17 AM

2021季度真係好科學期待會有古生物題材
歡迎光臨 化石講場-Fossils Board (http://www.fossilshk.com/forum/) Powered by Discuz! 4.1.0